קרנות פנסיה

מהי קרן פנסיה?

מקורה של קרן הפנסיה בהסתדרות העובדים אשר הגתה בשנות ה- 20 מסלול חיסכון לעובדים שכירים לביטחון פנסיוני. כך נולדו קרנות הפנסיה ההסתדרותיות, שבהם מבוטחים גם כיום מאות אלפים.
השיטה קרסה בשל חוסר התאמה של החישובים האקטואריים עליהן התבססו אותן קרנות והחל מ 1995 קמו קרנות חדשות בניהול פיננסי של הגופים המוסדיים.
חבר בקרן זכאי לפנסיית זקנה חודשית (שלא ניתן לפדות אותה בסכום חד-פעמי) בהגיעו לגיל פרישה (גברים – 67, נשים – 64) וזאת שתנאי שצבר לפחות מספר שנות חברות בקרן. שיעור פנסיית הזקנה נקבע לפי מספר שנות החברות בקרן.

קרן פנסיה מקיפה כוללת פנסיית זקנה, כלומר תשלומים חודשיים לכל החיים למבוטח וכן שני מרכיבים חשובים נוספים: קצבת נכות במקרה של אובדן כושר עבודה וגמלת שאירים לבן או בת הזוג לכל ימי חייהם (ליתומים עד הגיעם לגיל 18).

החסרונות במכשיר זה:

  • מדובר בקרן המאגדת תחתיה עמיתים החוסכים לגיל פרישה וכולם כפופים לתקנון הקרן אשר ניתן לשינוי מעת לעת ע"י מנהל הקרן
  • הכספים לא ניתנים למשיכה בסכום חד-פעמי מהקרן בשום מצב סיטואציה (בניגוד לתמהילים שיש בגמל ומנהלים)
  • ייתכנו בעתיד שינויים בתנאים שירעו את מצב העמיתים בשל היות הקרן מושטטת על "איזון הדדי" בין כל העמיתים בקרן – חוסר היכולת של העמית בקרן לוודא כי הקצבה שהוא מקבל בגיל פרישה לא תשתנה. הקרן המחוייבת לאיזון אקטוארי נאלצת להתאים הוצאותיה לשינויים במודלים הפיננייסם שלה. להתארכות תוחלת החיים השפעה שלילית על איזון הקרן, דבר שמביא לשחיקה חוזרת ונשנית בחסכונות העמיתי
  • אין גמישות בהתאמת התכנית לצרכיו הספציפיים של המבוטח

הפרשה חודשית של כספים לחסכון פנסיוני מצטברים לכדי סכום אשר מתורגם בבוא העת לקצבה חודשית אשר תינתן לעמית מיום צאתו לגמלאות ועד ליום מותו.
לעצמאים ולשכירים הפשרושת שונות המוכרות לחסכון פנסיוני אך העקרון זהה.

מתחילת 2013 התחזק מעמדן של קרנות הפנסיה לאחר שינוי שהכתיב האוצר בביטוחי המנהלים – ביטול מקדם הקצבה המובטח.
לקוחות רבים בוחרים בקרן הפנסיה ו/או מופנים אליה כמוצר מועדף בשל דמי הניהול הנמוכים הנגבים מהעמיתים. אכן ישנם לקוחות עבורם זהו המוצר האופטימאלי בשל מגוון שיקולים, אך על מנת לבחון זאת יש להיוועץ באיש מקצוע אשר יוכל לתת לכם תמונה רחבה יותר על יתרונות וחסרונות כל אחד ממוצרי החסכון הפנסיוני העומדים לרשותכם.

מעוניינים לקבל פרטים נוספים
על קרן הפנסיה?

אנו בברק פלוס סוכנות לביטוח נדאג להשיג לכם את הביטוח הטוב ביותר בעבורכם , במחיר הטוב ביותר ועם השירות הטוב ביותר.

השאירו פרטים ותתחילו לחסוך בתשלומי הביטוח עוד היום!

השאירו פרטים ותתחילו לחסוך בניהול הפיננסי עוד היום!

השאירו פרטים ותתחילו לחסוך בתשלומי ניהול הפנסיה עוד היום!

מאמרים אחרונים

שיתוף ברשתות

קטגוריות

דילוג לתוכן