כיסוי אבדן כושר עבודה

הכנסה יציבה גם באובדן כושר עבודה

ביטוח "אובדן כושר עבודה" הוא כיסוי המעניק תשלום פיצוי חודשי ושחרור מתשלום דמי הביטוח כתחליף למשכורת  במקרה של מחלה או תאונה. כיסוי זה נועד להבטיח הכנסה למשפחה ולסייע לשמור על רמת החיים.
לחוסכים בפוליסות ביטוח או שאינם חוסכים לפנסיה כלל, כיסוי זה מאפשר הגנה גם על ההכנסה וגם על המשכיות החסכון עצמו במקרה ביטוח.
כיסוי זה כלול בקרנות הפנסיה בתצורת "פנסיית נכות" בעלת הכיסויים הרדודים יותר.

מוצר זה מחוייב על פי החוק בתקרה של 75% ממשכורתו/הכנסתו של המבוטח וזאת על מנת לוודא עידוד לחזרתו של המבוטח למעגל העבודה במידת האפשר.
בפוליסות פרטיות קיימת אפשרות לבטח אבדן כושר עבודה החל מ-25% מהיקף עבודתו העיסוקי של המבוטח כלומר עיסוקו טרם קרות מקרה הביטוח.  שיעור הפיצוי במקרה זה יהיה ליניארי לרמת הנכות/אבדן כושר.

ישנן הרחבות נוספות אותן ניתן לרכוש למוצר הבסיסי הכרוכות בתוספת תשלום:

  • פרנצ'יזה עבור קיצור חודשי המתנה – תשלום בחודש הרביעי והחמישי בהתאמה עבור החודש השני והשלישי.
  • ביטול קיזוז מול גורם ממשלתי – הרחבה זו מוודאת כי המבוטח יהיה זכאי לסכום הפיצוי החודשי אפילו אם יקבל פיצוי חודשי מגורם ממשלתי כלשהוא בגין אותו מקרה הביטוח.
  • הרחבה עיסוקית לצווארון לבן – הרחבה זו דואגת שבחינת מצב אובדן כושר העבודה תהיה על פי עיסוקו של המבוטח ב 12 חודשים שקדמו למקרה הביטוח. תקופת התשלום תהיה כל עוד המבוטח באובדן כושר עבודה מוחלט לעיסוק הספציפי ועד תום תקופת הביטוח.
  • הגדלת תגמולי הביטוח כתוצאה מגידול בשכר – החברה לא תדרוש חיתום רפואי עבור גידול בשכר המבוטח בפוליסה בהתאם לפרמטרים שנרכשו. כיסוי זה נקרא גם "גג חתם"

מעוניינים לקבל פרטים נוספים
על כיסוי אבדן כושר עבודה?

אנו בברק פלוס סוכנות לביטוח נדאג להשיג לכם את הביטוח הטוב ביותר בעבורכם , במחיר הטוב ביותר ועם השירות הטוב ביותר.

השאירו פרטים ותתחילו לחסוך בתשלומי הביטוח עוד היום!

השאירו פרטים ותתחילו לחסוך בניהול הפיננסי עוד היום!

השאירו פרטים ותתחילו לחסוך בתשלומי ניהול הפנסיה עוד היום!

מאמרים אחרונים

שיתוף ברשתות

קטגוריות

דילוג לתוכן