ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים

זהו אחד משלושת הפתרונות האפשריים כיום בישראל לחיסכון פנסיוני לשכירים ולעצמאים, כאלטרנטיבה לקרן פנסיה או קופת גמל. כל התקנות לגבי שיעורי הפקדות, השתתפות מעסיק בהפקדות, הטבות מס וכדומה חלות גם על ביטוחי מנהלים.

ביטוח מנהלים הוא בהיותו חוזה אישי המחייב את חברת הביטוח כמו כל פוליסה, ובכך הוא שונה מקרן הפנסיה המנוהלת על פי תקנון בר שינוי. קרן פנסיה היא מוצר שיתופי, כך שהתשואות (חיוביות או שליליות) נחלקות בין כל העמיתים בקרן.

 

ממה מורכבת פוליסת ביטוח מנהלים?

ביטוח מנהלים מורכב מארבעה מרכיבים שונים – הן העובד והן המעביד מחויבים בהפרשה לביטוח לפי אחוזים הנקבעים בחוק. ניתן להפריש לפי אחוזים אלו או לפי אחוזים גבוהים יותר, אך לא ניתן להפריש פחות מכך.

חשוב לזכור כי כל מרכיב בנפרד מעניק לעובד זכויות מסוימות בעת עזיבת העבודה, וכולם יחד צוברים עבורו את הגימלה החודשית לגיל פרישה (כולל הפיצויים) :

פיצויים – 

רכיב הפיצויים הוא הרכיב הראשון שעל המעביד להפריש לביטוח מנהלים. ההפרשה הקבועה היא 6% משכר המבוטח. המעסיק יכול לשלם עד 8.33% מהשכר למרכיב הפיצויים, וזאת כדי להגיע לפיצויי פיטורין הקבועים בחוק של המשכורת האחרונה לכל שנת עבודה של העובד.

תגמולי מעביד

רכיב זה יחושב לפי 5% מהשכר, כאשר ההפרשה לתגמולים לא תפחת מאחוזים אלו, ולא תעלה על יותר מ-7.5% משכר המבוטח. הטווח הזה בהפרשות לתגמולי המעביד תלוי בהפרשה לאובדן כושר עבודה, אשר המעסיק מחויב לשלם לעובד על־פי חוק.

תגמולי עובד

גם העובד מחויב בהפרשה לתגמולים על־פי חוק של 6% מהשכר. הפרשה זו יחד עם הפרשות העובד, הן אלו שצוברות את הקצבה העתידית לעובד. לפיכך חשוב לזכור, עובד שמשך את כספי הפיצויים בעת סיום עבודתו, יגרום להקטנת הגמלה החודשית שאותה יקבל בעת הפרישה.

אובדן כושר עבודה

זהו הרכיב האחרון על חשבון המעביד. ההפרשה לרכיב זה אינה קבועה מכיוון שרכישת ביטוח אובדן כושר עבודה עבור עובד תלויה במרכיבים שונים, כגון: גיל, גובה שכר, מצב בריאותי וסוג המקצוע המבוטח. החוק קבע כי על המעסיק לדאוג לפיצוי לאובדן כושר עבודה לעובד של 75% מהשכר המשולם. הוא גם קבע כי ההפרשה לתגמולים ואובדן כושר עבודה יחד יהיו 7.5% מהשכר, כאשר ההפרשה לתגמולים לא תפחת מ-5%.

לפיכך, נשארת הפרשה לאובדן כושר של עד 2.5% מהשכר. לעיתים, ההפרשה הזו תהיה נמוכה מ-2.5% (עובד צעיר, שכר לא גבוה במיוחד, תחום עיסוק שאינו דורש תוספת פרמיה וכדומה) ואז המעביד ישלם עבור כיסוי אובדן כושר עבודה את האחוזים הנדרשים לרכישת הכיסוי בלבד גם אם הם נמוכים מ-2.5% (המעסיק יוכל להגדיל את הפרשת התגמולים בהפרש שנותר אם יהיה מעוניין בכך, אך הוא אינו מחויב).

במקרה הפוך, שבו רכיב אובדן כושר עבודה יעלה על 2.5% מהשכר, המעסיק אינו מחויב לשלם מעבר לכך, והפיצוי לאובדן כושר עבודה לעובד יהיה נמוך מהתקרה של 75% מהשכר (העובד יוכל להשלים את ההפרש אך השלמה זו תהיה בנוסף לרכיב התגמולים שמשלם ועל חשבונו בלבד).

 

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין

בעת רכישת ביטוח מנהלים יש לבחור האם ביטוח המנהלים יכלול סעיף זה (סעיף 14) או לא. משמעות הסעיף היא שאם עובד עזב את מקום עבודתו בתנאים שאינם מזכים אותו בפיצויי פיטורין, הוא יקבל את מלוא הצבירה בפוליסת ביטוח המנהלים ,וזו תחליף את חובת המעסיק לתשלומי פיצויים מלאים (שכר עבודה אחרון לכל שנת עבודה). כלומר, העובד יקבל את הכסף שנחסך בפוליסה ולא פיצויי פיטורים מלאים מהמעביד אלא חלקיים בלבד.

 

** הסעיף אינו יחול אם העובד פוטר והוא זכאי לפיצויי פיטורין**

ההחלטה באיזה מוצר לחסוך לשנים שלאחר הפרישה לגמלאות, היא אחת ההחלטות הכלכליות המשמעותיות בחייו של אדם. החיסכון הפנסיוני, המבטיח את עתידו וביטחונו הכלכלי של העובד לאחר הפרישה.

מעוניינים לקבל פרטים נוספים
על ביטוח מנהלים?

אנו בברק פלוס סוכנות לביטוח נדאג להשיג לכם את הביטוח הטוב ביותר בעבורכם , במחיר הטוב ביותר ועם השירות הטוב ביותר.

השאירו פרטים ותתחילו לחסוך בתשלומי הביטוח עוד היום!

השאירו פרטים ותתחילו לחסוך בניהול הפיננסי עוד היום!

השאירו פרטים ותתחילו לחסוך בתשלומי ניהול הפנסיה עוד היום!

מאמרים אחרונים

שיתוף ברשתות

קטגוריות

דילוג לתוכן