הגנות ייחודיות לצרכים משתנים

נכות תעסוקתית – מוצר חדשני לעצמאים ושכירים ללא צורך בהוכחת הכנסה

נכות תעסוקתית – מוצר חדשני לעצמאים ושכירים ללא צורך בהוכחת הכנסה

לרובנו ביטוח אבדן כושר עבודה סטנדרטי המעניק עד 75% פיצוי משכר היסוד המבוטח. רוב המבוטחים אינם שמים לב שמושג "שכר יסוד" – ושם המלכודת. לדוגמא: שכיר המקבל 10,000 שקל שכר ברוטו (7,000 בסיס 1,500 שעות נוספות 1,500 בונוס) יזכה לקבל לכל היותר 5250 שקל וזאת לאחר 3 חודשי המתנה בהם יישען על סכום מזערי מביטוח לאומי (וימי מחלה אם יש לו/לה….) עצמאי יידרש במקרה של אבדן כושר עבודה להוכיח את שכרו הממוצע בשנה שקדמה לתאונה ויקבל פיצוי רק בהתאם לשכר שיוכיח. נספח ביטוח נכות תעסוקתית מתאונה מכסה אבדן כושר עבודה של המבוטח במקרה של תאונה לעסוק במקצוע ו/או בעיסוק בהם עסק ערב קרות מקרה הביטוח בשיעור של 25% לפחות. אבדן כושר עבודה העולה על 50% ייחשב כאובדן כושר מלא! ניתן לרכוש סכום פיצוי חודשי עד 4,000 ש"ח ובתקופות פיצוי שונות וזאת בהתאם לחיתום רפואי ולתנאי הפוליסה. למוצר מספר יתרונות בולטים: אין צורך בהוכחת הכנסה ערב מקרה הביטוח אבדן כושר מלא כבר מ-50% אינו מתקזז עם שום ביטוח אחר הצהרת בריאות מינימלית (אפשרי גם לבעלי בעיות בריאות – עפ"י חיתום רפואי) פיצוי כבר מהחודש הראשון עלות זולה למדי נשמע מספיק מעניין – דברו איתי לקבלת פרטים נוספים והצעה.