הגנות ייחודיות לצרכים משתנים

כיסוי מפני נזקי שביתות ומהומות – מה שחשוב לדעת

כיסוי מפני נזקי שביתות ומהומות – מה שחשוב לדעת

מרבית תושבי המדינה אינם מודעים לכך שכיסוי כנגד נזקי שביתות ומהומות אינו מכוסה בפוליסת הרכב הסטנדרטית, ויש לרכוש אותו כהרחבה לפוליסה.

לרוב מופיעים נזקי שביתות ומהומות תחת חריגי הפוליסה.
לדוגמא, נוסח פוליסה מבית הפניקס מציינת במפורש :
"…. לא יהא המבטח אחראי לתשלום כלשהו על פי פוליסה זו…. במישרין או בעקיפין על ידי פלישה, פעולת איבה, אויב, צבא, טרור, מלחמה – בין שהוכרזה ובין שלא

, אנשים הפועלים בדרך בלתי חוקית עבור ארגון פוליטי או ..בקשר עמו, מלחמת אזרחים, מרד, התקוממות, מהומות אזרחיות, תפיסת השלטון בידי הצבא או בדרך בלתי חוקית, פרעות, פעולת אנשים שובתים, מושבתים או הנוטלים חלק בסכסוך עבודה או בקשר עמו."

כמובן שרוב חברות הביטוח מאפשרות למבוטח לקנות הרחבה לסעיף זה המבטלת את החרגת שביתות ומהומות, אך משאירה על כנו את יתר החריג בכל הקשור לפעולות צבאיות, טרור וכדומה.

זריקות אבנים

במציאות הישראלית בה הפרות סדר המוניות אינן תופעה נדירה, ולצערנו לא רק אנו נתקלים בה בכל רחבי הארץ ממזרח ירושלים וואדי ערה, ועד עכו, נצרת, כרמיאל, חיפה וערים בכל חלקי הארץ –  חשוב לוודא שפוליסת הרכב שלך כוללת הרחבה לביטול חריג זה.