הגנות ייחודיות לצרכים משתנים

מסלולי חסכון מגיל 60

יש יתרונות לגיל….

בימים בהם הומצא מנגנון החסכון הפנסיוני תוחלת החיים עמדה על 45 שנה בערך. היום המצב קצת שונה.
חוקי המשחק החדשים במשק הישראלי מאפשרים אפיקי חסכון ייעודיים לגילאי 60+ המגלמים יתרונות משמעותיים בתוכם.
הצורך להתמקד בחסכון ולאו דווקא בכיסויים ביטוחיים שהם בדרך כלל יקרים בגיל מבוגר הביא לפריחתם של מוצרי חסכון ייעודיים לנישת גיל זו.

  • מקדמי קצבה מובטחים מגיל 60 ומעלה
  • מוצרי "אנונה" כבר מגיל 55
  • ניוד קופות ותיקות וחדשות למסלולי קצבה מיידית וקצבה נדחית עם/בלי מקדמים מובטחים
  • אפשרות להקדמת הקצבה בעת מקרה סיעודי
  • כלי הפקדה ישירה לכספי חסכון לטובת קצבות ותשלומים עיתיים נוספים
  • מסלולי ריבית מובטחת לתקופות קצובות