הגנות ייחודיות לצרכים משתנים

ביטוח חיים ורצף הכנסה למשפחה

ביטוח חיים הינו שם כולל למגוון תוכניות ביטוח שהחלק היסודי בפוליסה (רובד ראשון) מתייחס לפיצוי מוטבי המבוטח בעת מותו של המבוטח.

קיימים סוגים רבים של ביטוח – בין אם הם כוללים חיסכון למטרת תשלום קרן חד-פעמית (ביטוח "הוני") או למטרת הבטחת קצבה חודשית (כפי שמתחייב בחוק החל מ 2008). ניתן כיום להבטיח ביטוחים הכוללים חסכון לכל תקופה שהיא, בכל סכום שהוא, ותוך התאמה מלאה של תמהיל החיסכון והסיכון לצרכיו של המבוטח.

 

ביטוח פופולארי נוסף הינו ביטוח חיים למשכנתא, בו בעצם המוטב העיקרי הוא הבנק המלווה שמבקש מהלווה לבטח את חייו בגובה ערכי המשכנתא כך שבעת פטירה הביטוח יכסה את שארית המשכנתא שנותרה ללווה המבוטח.

ניתן באמצעות ביטוח חיים מתאים להבטיח גם סכומים חיסכון עבור ילדים, שישולמו בתאריך קבוע מראש, כתחליף לתוכניות החיסכון הבנקאיות ולהוסיף לכך הגנות ביטוחיות מתאימות שניתן להבטיח כי אמנם ישמשו למטרה אשר לה נועדו – קרן להשכלה גבוהה וכו'.

יש לציין כי עקב המורכבות הקיימת במערכת המיסוי יש להתייעץ עם סוכן מורשה בנוגע לתכנית המתאימה- אף אם אינה משמשת כקופת גמל – כדי למנוע אפשרות של חיוב מיותר במס