הגנות ייחודיות לצרכים משתנים

ניהול סיכונים אישיים

כשחושבים ביטוח צריך להתייחס למעגלי ההשפעה – מי תלוי בנו ועל מי ישפיע מקרה ביטוח שיקרה לנו

מעגלי השפעה בביטוח

בשלב הראשון נגן על עצמנו – בנושאים מסויימים , הגנה על ההוקה משמעה הגנה עקיפה על הילדים.

לדוגמא בביטוח חיים – סכום המבטיח שלשאירים יהיה איך להמשיך ולהתקיים במקרה אסון.

בשלב השני נבטח את בן הזוג המביא הכנסה נמוכה יותר, ולא משנה אם זה הבעל או האשה.

בשלב הבא נבנה מעטפת הגנה לשאר המשפחה ואפילו לשותפים עסקיים, ולבעלי אינטרסים משותפים