הגנות ייחודיות לצרכים משתנים

ביטוח מחלות קשות

אחד האירועים הקשים ביותר במהל חיי אדם הוא גילויה של מחלה קשה. פיצוי חד פעמי של סכום כסף משמעותי לא רק מאפשר התמודדות עם העול המיידי של ניתוק ממקורות הכנסה וצרכים מיידיים, אלא מאפשר גם התייעצויות עם מיטב המומחים להשלמת הדיאגנוזה ודרך הטיפול המיטבית במחלה.

טיפול טוב הוא טיפול יקר והדרך היחידה להגיע לטובי המומחים היא באמצעות תשלומים שלעיתים נתפסים כלא סבירים לאדם הבריא אך אל נא תשפטו אדם עד אשר להיו במקומו.

רשימות סגורות וקבוצות מחלות

הכיסויים הניתנים ע"י חברות הביטוח לפיצוי כספי במקרה של גילוי מחלה קשה נבדלי זה מזה מרשימת המחלות וחלוקתן לקבוצות. פרק זה מחלק את רשימת המחלות המכוסה למספר קבוצות. גילויה של מחלה מהקבוצה הראשית יגרום לקבלת הפיצוי המלא וביטולו של פרק זה. גילוי מחלה המופיעה באחת מקבוצות המשנה של הפוליסה תזכה את המבוטח בפיצוי מלא, תבטל את אותה קבוצה על כל המחלות הכלולות בה, אך תאפשר למבוטח להמשיך ולהישאר מבוטח בגין שאר המחלות המופיעות בקבוצות האחרות על חלק מסכום הביטוח המקורי.

כך לדוגמא אדם אשר חלה בסרטן המופיע בקבוצה 3 בפוליסה שלו, יקבל את הפיצוי המוסכם, יאבד את הכיסוי לשאר המחלות המופיעות בקבוצה 3 , אך יוכל להישאר מבוטח על שאר המחלות המופיעות בקבוצות 1,2,4.