הגנות ייחודיות לצרכים משתנים

פוליסת חסכון – מוצרי השקעה מניבים

פראייר מי שמפקיד בפק"מ!

  • תקועים בפקדון 1.jpgאפשרות להפקדות חד פעמיות (מ-10,000 שקל ומעלה) בכל נקודת זמן
  • אפשרות שילוב הפקדות שוטפות וחד פעמיות
  • מבחר מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות – סולידי ביותר ועד אגרסיבי
  • נזילות בכל זמן – ללא התחייבות לתקופות חסכון , ללא קנסות וללא עמלות פרעון מוקדם
  • דמי ניהול קבועים וידועים ללא עמלות והעמסות נסתרות
  • הטבות מס למבוגרים – לא קיים בשום כלי חסכון אחר
  • והעיקר – תשואות גבוהות לאורך שנים

פוליסת חסכון - מאפיינים