הגנות ייחודיות לצרכים משתנים

חבות מעבידים – כסף קטן מול כסף גדול

חבות מעבידים – כסף קטן מול כסף גדול

ההגדרה היבשה קובעת כי ביטוח חבות מעבידים נועד לכסות את חבות המבוטח כלפי עובדיו בשל נזק גוף בלבד, אשר נגרם לעובד תוך כדי ועקב עבודתו אצל המבוטח, בשל רשלנות המבוטח, במשך תקופת הביטוח, כתוצאה מתאונה או ממחלה. החבות היא מכוח פקודת הנזיקין.

הכיסוי נועד להגן על המעסיק בשל החשיפה העודפת מעבר לכיסויי הביטוח הלאומי (ומכאן שביטוח חבות מעבידים הינו מוצר משלים לפיצויים המשולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי בשל תאונת עבודה או מחלת מקצוע).

הכיסוי לחבות מעבידים אינו מתנגש עם הצורך בכיסוי למקרה אבדן כושר עבודה ואין לבלבל בין השניים. עלות כיסוי זה מחושבת לעסק לפי כמות העובדים (מספר משכורות שדווחו – ללא שמות העובדים), במכפלת תעריף המותאם לעיסוק העובדים והסיכון הטמון בו. לכן, חשוב מאד להקפיד על דיווח נכון של מספר העובדים לביטוח שכן ייתכן מצב של ביטוח חסר בו מספר העובדים המצויין בפוליסה קטן מאלה שעבדו בפועל. במקרה שכזה תשלם החברה את חבותה היחסית בלבד.

חשוב לזכור שהכיסוי תקף גם בדרך לעבודה וממנה, ובמידת הצורך ניתן להרחיב הכיסוי גם לעבודה מחוץ למדינת ישראל.

פוליסת חבות מעבידים יכולה להירכש כמוצר עצמאי או להיות משולבת, ככיסוי נוסף, במסגרת ביטוח העסק, ביטוח דירה וביטוח עבודות קבלניות.

טיפים לסיכום:

  1. מספר העובדים המצויין בפוליסה צריך להיות תואם את מספר העובדים בעסק
  2. יש לוודא הגדרה נכונה של העסק, רמת הסיכון ופילוג העיסוק של העובדים
  3. חשוב לוודא הרחבת הכיסוי כאשר מבוצעת פעילות מחוץ לגבולות מדינת ישראל
  4. יש לתת התייחסות משפטית לקבלני משנה ו/או נותני שירותים קבועים
  5. אין לראות בכיסוי זה תחליף לתשלומי ביטוח לאומי לכל עובד
  6. חשוב לקרוא את חריגי הכיסוי ולדרוש ביטולם במידת הרלבנטיות לתחום העיסוק.