הגנות ייחודיות לצרכים משתנים

הגנה מקיפה למשפחה – עובדי רפאל ובני משפחותיהם

עיקרי ההטבות בתוכנית זו:

.1חסכון בכסף – פחות הוצאות ולפחות שנות תשלום
.2אופטימיזציה מול רובד הבסיס של קופות החולים  (אופציה)
.3פיזור סיכונים אסטרטגי בין שתי חברות ביטוח
.4מנגנון הכנסה פנויה מיטבי – גם לילדים וגם לגיל פרישה
.5המחיר ללא תלות בהמשך ביטוח הבריאות של הראל